(+420) 317 471 910 Po-Čt: 8-16hod Pá: 8-13:30hod 
CZ

Obchodní podmínky

PLATNÉ OD 1. 1. 2022

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti IHR Technika s.r.o.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost IHR Technika s.r.o., IČ 49827847, DIČ CZ49827847, se sídlem Boleslavská 902, 29306 Kosmonosy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 83162 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří „reklamační řád“ a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

KUPNÍ SMLOUVA 

Uzavření kupní smlouvy

Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


II. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Ochrana osobních dat

Souhlas se zpracováním osobních dat

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu Flash-team.cz, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem.

III. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Otevírací doba prodejny viz. „KONTAKT“ 

IV. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V. OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OBJEDNÁVAT JE MOŽNO NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vrácení zboží

Kupující má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího..

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

IHR Technika s.r.o.
Boleslavská 902
293 06 Kosmonosy

Vrácení peněz

Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 


VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VIII. DODACÍ PODMÍNKY

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

Doprava motocyklů a nadměrných zásilek:
Není obsažena v ceně zboží a bude řešena vždy individuálně po dohodě s kupujícím. 

Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, DPD nebo Českou poštou s.p.. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24-48  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).


Zasílání přepravní službou - SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL.Přepravce rozváží zásilky kamkoliv do SR a to obvykle do 2 pracovních dnů. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu do 2 pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena) z důvodů ležících na straně prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodej@ihr-tech.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí „Reklamačním řádem“ prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad .


Reklamace zboží - Reklamační řád

Při reklamacích se prodávající řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. 

V případech, kdy zboží má vady, zejména pokud kupující obdržel zboží poškozené (např. chybějící montážní materiál atd.) nebo obdržel jiné zboží, než objednal (např. došlo k záměně zásilek na straně prodávajícího), má kupující právo zboží reklamovat.

Místo uplatnění reklamace:

IHR Technika s.r.o.
Boleslavská 902
293 06 Kosmonosy
tel.: 317 471 910 
e-mail: prodej@ihr-tech.cz

Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje;prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Doprava reklamovaného zboží: 

Reklamované zboží spolu s kopií dodacího listu/faktury kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). 

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou Poštou). 

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady. Po obdržení výše reklamace, prodávající zahájí reklamační řízení a je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Reklamace přepravních služeb

Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, postupuje kupující následovně:

Zásilku je nutné vždy prohlédnout před dopravcem.V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) je nutné ihned sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky. V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese prodej@flash-team.cz. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "REKLAMACE", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup. Kupující je povinen při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Dopravce je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevná, je kupující povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle tel.: 326 334 827.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2017 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Přihlášení

Registrace

Nová registrace

Přihlásit se

Sdílet oblíbené

Sjednat schůzku

Provozní doba

Po-Čt: 8-16hod
Pá: 8-13:30hod 

Odesláním formuláře souhlasím se Zásadami pro zpracování osobních údajů

Nezávazně poptat

Provozní doba

Po-Čt: 8-16hod
Pá: 8-13:30hod 

Odesláním formuláře souhlasím se Zásadami pro zpracování osobních údajů

Obnova hesla

Přihlásit se

Níže zadejte e-mail na který Vám zašleme nové přihlašovací údaje.

Registrace dokončena

Gratulujeme! Právě jste dokončili svou registraci!

Potvrzení registrace jsme zaslali na Váš e-mail.
Pokud zprávu v průběhu jedné hodiny neobdržíte, prosím, kontaktujte nás.

Napište dotaz

Provozní doba

Po-Čt: 8-16hod
Pá: 8-13:30hod 

Odesláním formuláře souhlasím se Zásadami pro zpracování osobních údajů

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací