Dodací lhůty

Zboží, u kterého prodávající potvrdil kupujícímu, že „je skladem", je toto do 24h připravené k odběru v sídle společnosti prodávajícího.

 

Zboží s označením „Na objednávku", u kterého potvrdíme kupujícímu, že ho opravdu musí nejprve objednat u dodavatele (že nebylo skladem jen dočasně), zavazujeme dodat či připravit zboží do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, pokud na delší dodací lhůtu neupozorníme již při potvrzování objednávky.

 

Pokud je v objednávce alespoň jedna z položek s označením „Na objednávku", bude i ostatní zboží připravené k dodání do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

 

V případě, že kupující při objednávce zvolí způsob dodání na jeho uvedenou adresu, prodlouží se doba dodání nejdéle o 48 hodin.

 

Pokud není možné zboží dodat ve slíbené lhůtě, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne od obdržení objednávky. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do 24hodin. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany.

V případě, že kupující zboží nepřevezme dle dohody, odpovídá za škody prodávajícího s jeho objednávkou spojené.

 
© 2008 – 2009 IHR-TECHNIKA s.r.o.