7.7.2014  |  Novinky

Informace pro SME

haynespro.png

Změna názvu vydavatele autodat z Vivid Automotive Data & Media B.V. na HaynesPro

Databáze povolené v SME (Ministerstvo dopravy)

 

Ministerstvo dopravy odsouhlasilo pro potřebu měření emisí používat dokumentaci nejen od výrobců vozidel, ale i dokumentaci k vozidlům, vydávanou specializovanými nakladatelstvími, u kterých bylo prokázáno, že vydávaná dokumentace pochází od výrobců vozidel a není tudíž zpochybnitelná.

 

Jedná se o tyto databáze:

 

- HaynesPro WorkshopData vydávanou vydavatelstvím HaynesPro.

 

(Vydavatelství HaynesPro převzalo správu vydavatelství Vivid Automotive Data & Media B.V.)

 

Uživatel musí mít s jejím distributorem v ČR platnou smlouvu o nákupu uživatelských práv, zabezpečující i inovaci a rozvoj (update) této dokumentace.

 

Informaci naleznete na straně 8 ve věstníku, který je uložen na stránkách ministerstva dopravy pod rokem 2014 (VD 6/2014 Příloha č. 1):

 

http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Vestnik_dopravy.htm

 

Podívat se na něj přímo můžete zde

 

 

 

 
© 2008 – 2009 IHR-TECHNIKA s.r.o.